Hindoestaanse jongens die elkaar aftrekken

hindoestaanse jongens die elkaar aftrekken

...

Seksmarkt nl s kijken gratis


hindoestaanse jongens die elkaar aftrekken

...


Ik wil niet net doen of er niets aan de hand is. Er is in Nederland een brede ontevredenheid onder de burgers. De grootste groep ontevreden kiezers is bij de PVV terecht gekomen, maar we moeten daar niet te veel van maken. Ontevreden kiezers zijn van alle tijden en hebben allerlei motivaties. In Nederland hadden we de Boerenpartij die te hoop liep tegen Den Haag — formeel vanuit een kwaaie afkeer van Haagse regelgevers die de boeren allerhande opdrongen, maar het was gewoon een brede proteststroom, gepersonifieerd in een boer met een accent die luid riep maar niets bereikte.

Er waren al eerder bejaardenpartijen, rechtlijnige katholieken en middenstanders. Minder bizarre uitingen van ongenoegen waren D66, PPR en DS70 die voortkwamen uit verzet tegen de gevestigde partijen, maar rap werden opgeslokt door het systeem. De opkomst van de SP heeft alles met deze ontevredenheid te maken.

Van maand tot maand konden hele blokken kiezers van plek veranderen, althans volgens de weinig betrouwbare peilingen van die andere politieke makelaar, Maurice de Hond. Wat bindt deze kiezers? Niet veel meer dan ongenoegen. De wereld verandert, wordt ingewikkeld, globaliseert zo u wilt. Mensen met onvoldoende vaardigheden of opleiding komen in de knel.

Oude culturele patronen bieden geen geruststellend thuis meer. Door de secularisering waarvan zij, huns ondanks, ook het product zijn, is alles in beweging. Deze kiezers wonen aan de rand van Nederland. Of in wijken van grote steden waar dat evenzeer geldt: Den Haag, Utrecht en vooral Rotterdam. Met de gevestigde machten of mensen die niets met hen hebben, waar ze niet mee klikken. Dat kan regionaal zijn, zoals Limburgers zich dit jaar massaal afkeerden van het CDA toen de katholieken daarbinnen werden overwoekerd door de mannenbroeders van Balkenende, Donner en Haersma Buma.

Camielleke had zo tien zetels verschil gemaakt. Zo volatiel zijn deze gevoelens. De aantrekkingskracht van Geert Wilders is niet zijn ziekelijke islam obsessie, die weinig kiezers delen, maar zijn verzet tegen het systeem. Als dwarsligger werd hij weggewerkt door de VVD en dat alleen al schiep een basis van sympathie.

Dat de grote agitator tegen achterkamertjes nu in de achterkamer van het kabinet zit, is een ironie die veel kiezers nog niet helemaal hebben begrepen. Islam is echter wel degelijk een onderwerp van discussie, dat zal ik niet ontkennen. Maar ik zou willen betogen dat het een afgeleide discussie is omdat het eigenlijk onderwerp van onvrede niet de islam is, of geloof in wat voor zin dan ook, maar immigranten en hun kinderen.

Er is veel onvrede onder kiezers, de kiezers die ik eerder beschreef, tegen allochtonen, ook al zijn ze van de tweede en derde generatie.

Ze vertegenwoordigen de bedreiging van de bestaande cultuur, van wat bekend is. Over de vraag of dat terecht of niet terecht is, gaat het hier niet. Maar deze onvrede valt voor een deel samen met afkeer van Den Haag. Politiek gezien is het aantrekkelijk om deze onvrede uit te buiten, er op in te spelen. Ik wijs er nadrukkelijk op dat dit geen monopolie is van de PVV. In zijn boek Het land van aankomst in schetste Scheffer opnieuw een sombere toekomst maar dit keer ging het vooral over de vrees dat moslims niet te integreren zouden zijn in de westerse samenleving.

Laat ik meteen zeggen dat de conclusie van dat rare boek, zonder cijfers maar vol gevoelens, net zo onrealistisch en onwerkelijk is als de conclusie van zijn artikel in Maar dit soort verhalen inspireert weer andere verhalen. Mijnheer Sarazin die de noodklok luidt over autochtoon Duitsland zegt dat hij zich liet inspireren door Scheffer. Ook minister Maxime Verhagen heeft onlangs weer zijn duit gedaan in het zakje van de zogenaamd mislukte multiculturele samenleving.

Zelfs een zich liberaal noemende minister president zingt mee in het koor. Islam, moslims, het zijn codewoorden geworden. Je bedoelt Turken en Marokkanen en Somaliërs, of eigenlijk allochtonen in de brede zin van het woord, maar je vat dat allemaal samen onder de noemer islam. Het allochtonendebat, dat wat mij betreft legitiem is en wat mij betreft laat zien dat integratie van allochtonen in Nederland sneller en beter gaat dan in veel traditionele immigratielanden, wordt gebracht onder de vlag van een islam debat.

Dat debat zou al minstens tien jaar woeden. Het gaat al tien jaar nergens over. Mijn stelling is dat de meeste problemen die we in het allochtonenbakje stoppen gewoon maatschappelijke problemen zijn. Daarmee gaat ik kort door de bocht, als u mij toestaat, maar wij hebben bijvoorbeeld niet een problemen van Marokkaanse rotjong maar een jongerprobleem.

Ieder weekend in de voetbalstadions en zuipketen. Om een lang verhaal kort te maken: Het was mooi om te zien dat na de tweede kamerverkiezingen de PVV flink bleek te hebben gewonnen in Volendam en op Terschelling.

De wakkere reporter vroeg door en uiteindelijk draaide het vooral om onvrede over Den Haag die van alles deed voor arme allochtonen en niets voor hen.

Of dat waar is, doet er niet toe. De basisemotie was onvrede, ontevredenheid en boosheid over eigen onvermogen. Er zou in Nederland een groot islam debat woeden. Ik heb het niet kunnen ontdekken. Er zijn vele deskundigen opgestaan, die de Koran bestudeerd hebben, zoals Wilders en A. Ze waarschuwen voor het nieuwe kalifaat waar iedere rechtgeaarde moslim naar zou streven. Deze hele en halve deskundigen roepen van alles en nog wat en doen net alsof dat een debat is.

Sommige deskundigen zijn net op tijd bekeerd om mee te kunnen drijven op de laatste golf. De Arabist Hans Jansen legde in nog uit aan Fortuyn dat moslims niet over één kam geschoren kunnen worden, tegenwoordig vertelt hij met evenveel gemak dat ze allemaal levensgevaarlijk zijn. Deze zogenaamde deskundigen kunnen ongestraft roepen dat de sharia bijna wordt ingevoerd, zonder dat er ooit een groep van enige omvang wordt getoond die dat ook daadwerkelijk voorstaat. We komen al dichter bij de media, dames en heren.

Ik zou dat zogenaamde islam debat dan ook liefst naar de prullemand willen verwijzen. In een liberale, democratische samenleving voeren we geen debatten over godsdiensten en beoordelen we mensen niet op hun geloof maar op hun daden. Een mooi liberaal standpunt dat helaas te weinig gepraktiseerd wordt.

Overigens wil ik de zorg over moslims niet alleen beperken tot de Wilders aanhangers en ontevreden lieden die bedreigd worden door een wereld waarin ze niet mee kunnen komen. Er is ook een andere groep, veel kleiner maar veel invloedrijker, van intellectuelen en, laat ik het cliché maar gebruiken, grachtengordel types, die bang zijn de moslims.

Ze wonen bij mij in Amsterdam. Ik heb me daar persoonlijk altijd over verbaasd, maar ik stel het vast. Een redacteur van een gerespecteerd opinieblad die vertelt dat ze zich unheimisch voelt als de kassières bij Albert Heijn hoofddoekjes dragen.

Wat moet ik daarvan denken? Of de wethouder van integratie in Amsterdam die het als haar levensvervulling ziet om moslimvrouwen zonder hoofddoek aan de witte wijn op een terrasje te krijgen. Of onderzoek wil doen naar het urgente probleem van lesbische allochtone vrouwen. Get a life, zouden Amerikanen zeggen.

Deze opinieleiders doen net of verworven rechten in Nederland, zoals gelijkheid van man en vrouw, homo acceptatie en scheiding van kerk en staat bedreigd zouden worden door moslims. Natuurlijk heeft het niet geholpen dat sommige moslim leiders daarover nogal onzinnige stellingen innamen en dat soms ook deden met het oogmerk om publiciteit te trekken. Maar ook bij deze grachtengordel denk ik dat het eerder een manifestatie is van een algemeen ongenoegen met andere culturen, niet met geloof per se.

Waarom anders is er geen opwinding over de veel grotere aantallen gereformeerden, leuke mensen volgens Rutte als hij ze nodig heeft om zijn regering te steunen, die veel fundamentalistischer en compromislozer standpunten innemen dan de meeste moslims?

Of de 28 procent Nederlandse katholieken die niet allemaal afgerekend zouden willen worden op wat de leiding of de priesters van de katholieke kerk verlangen of verkondigen of op hun geestelijk leider die over seksueel misbruik zegt: Waarom zijn deze opinieleiders zo bang?

Ik vermoed dat het een emotionele reactie is op het gevoel dat alles waarvoor zij gevochten hebben in de jaren zestig en zeventig, inclusief het marginaliseren van godsdienst in het dagelijks leven, bedreigd wordt. Hebben ze gevochten voor secularisering én voor de verheffing van de arbeider, komen daar ineens een paar honderdduizend gastarbeiders het land in die noodzaken om het proces nog eens helemaal over te doen.

Ze geven er niets om als het zich beperkt tot evangelische jongeren die op de EO jongerendag de handen ten hemel heffend de heer bezingen. Dan is het nog wel acceptabel. Als het gaat om moslims dan is het ineens een probleem.

De dubbele standaard is onmiskenbaar. Maar daar gaat het me hier niet om. Deze elite voelt zich blijkbaar bedreigd. Mijn eerste conclusie is dat er geen sprake is van islamofobie en dat we niet mee moeten gaan in de neiging van sommige politici, van deze en van gene zijde, en van de media, om in die termen te praten. Doen we dat wel, dan accepteren we de stellingen van de opstokers en bangmakers, die proberen brede onvrede te kanaliseren tot een beperkte groep, moslims, die voor alles verantwoordelijk wordt gehouden.

Jazeker, de islam wordt gedemoniseerd, als ik dat woord nog mag gebruiken, zoals vroeger katholieken dat werden door protestanten die de paus van Rome als satan zagen en die de katholieken er, niet onterecht, van verdachten dat ze met grote gezinnen en strikte geslotenheid van de gemeenschap, de samenleving wilden veroveren. Het is vervelend voor moslims maar het is onverstandig om daarop al te opgewonden te reageren.

Emotionele discussies over geloof kunnen per definitie nergens toe leiden. Ik geloof niet en u gelooft wel. Waarom zouden we daarover discussiëren? Ik pleit voor ontwijkgedrag. Geen katholiek zal zich geroepen voelen om zijn geloof te verdedigen als een opgewonden columnist er tegenaan schopt. Geen refo maakt zich druk over de minachting waarmee ze soms door de seculiere elite worden behandeld.

Moslims moeten een dikke huid ontwikkelen en de discussie laten voor wat hij is. Nu dan de media. De media zijn hoeren, met name de audiovisuele media.

In een enkel geval zijn het politieke media, zoals een actiekrant zoals de Telegraaf, inclusief zijn omroepen, waar de journalistieke normen soms ondergeschikt zijn aan het actiedoel.

Ze laten zich sturen door de publieke opinie, de waan van de dag, de zucht naar kijkcijfers en in het geval van de regeringskrant, de Telegraaf, door oplagecijfers. Tegelijkertijd vórmen ze die publieke opinie. Het is gemakkelijk kritiek te hebben op de media en ik doe daar graag aan mee. Een uitzonderlijk invloedrijk programma als Pauw en Witteman zet hier de norm, en die is bijzonder laag.

Je zou denken dat na jarenlange negatieve berichten over integratie een positief verhaal daarover, geïllustreerd met cijfers, wel degelijk nieuws zou zijn — maar dat is niet zo. Liever bloembollentrappen in Gouda dan gehoofddoekte meiden die afstuderen aan de VU. Dat wil niet zeggen dat we moeten ophouden die positieve verhalen te vertellen, dan maar op andere plekken.

Ik licht Pauw en Witteman eruit omdat het hier gaat om een serieus programma, gemaakt door weldenkende mensen die een groot publiek bereiken. Wat ik hen verwijt is gemakzucht. Ik verwijt dat de redactie, maar uiteindelijk beide presentatoren en de VARA. Gemakzucht blijkt als de enige advocaat in Nederland die niet opstaat voor de rechter die avond bij de heren zit, met als opponent mevrouw Verdonk.

Welk doel dient een gesprek daarover? Het vertelt opnieuw een verhaal over de islam, over moslims, en verder niets. De man liep weg en het publiek genoot. Pauw en Witteman ook. De uitnodiging van een verdwaasde student die steniging in Iran verdedigde in de Volkskrant was tendentieuze en vooral onverantwoordelijke journalistiek. De man ging af voor miljoenen Nederlanders, hij was incoherent en over the top. Waarom vroeg de redactie hem in plaats van een dergelijke dommerik tegen zichzelf te beschermen?

Het antwoord is beschamend eenvoudig. De verleiding om het snoepje van de dag te nemen en niet iets dat langer beklijft en meer eist van de kijker, is onweerstaanbaar.

De redactie heeft een bakje met deskundigen en potentiële gasten die geselecteerd worden op hun deskundigheid, soms, maar vooral op hun mediageniekheid en hun bekende Nederlanderschap. De verleiding om de grootste blaataap of roeptoeter te nemen, is groot en soms onweerstaanbaar. Vandaar dat Hans Jansen, die aantoonbare onzin verkoopt en zichzelf tegenspreekt, zelfs in Pauw en Witteman zelf, toch steeds mag langskomen. Er is een flink aantal arabisten die zijn stellingnames onzin vindt, maar die zie je nooit.

Vandaar dat Prem Radhakishun als een woekerklimop overal is te vinden. Mijn goede vriend Maarten van Rossem is een minder ernstig geval van dit amusementsyndroom. Hij heeft zelden nieuwe inzichten te bieden maar hij doet dat erg leuk. Mevrouw Verdonk mocht altijd komen, toen ze nog in trek was, vooral als tegenhanger van vermeende moslim excessen waarbij ze triomfantelijk kon roepen: Waarom gebeurt dit allemaal, waarom zo gemakzuchtig? Als verklaard tegenstander van de publieke omroep mag ik rustig zeggen dat het van mij anders mag en moet.

Accepteriez-vous d'utiliser un préservatif si vous couchez avec une partenaire rencontrée sur notre site? Et enfin, avez-vous 24 ans ou plus? Les femmes nous ont demandé de ne pas autoriser les moins de 24 ans à les contacter, parce qu'elles ont déjà subi le comportement grossier de certains hommes plus jeunes. Vous pouvez maintenant accéder à la liste et aux photos des femmes de votre région. Encore une fois, soyez discret au sujet de leur identité. Tapez sur le bouton « Continuer » ci-dessous pour lancer votre recherche à l'aide de votre code postal.

Ceci n'est PAS un site de rencontre! Quel genre de silhouette vous attire? Merci de choisir jusqu'à 3 réponses   Mince. Gros seins sont indispensables. Un cul sexy est nécessaire. Quel âge des femmes vous convient le mieux?

Merci de choisir jusqu'à 3 réponses   21 -
Lekkere dikke pik live sex film


hindoestaanse jongens die elkaar aftrekken